Rabobank Flevoland

Rabobank Flevoland is een coöperatieve bank van en voor leden en klanten. Een bank die volop in beweging is en een partner voor de regio. Te midden van die dynamiek helpen wij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om hun ambities waar te maken. Onze 120 betrokken, deskundige en ondernemende medewerkers werken enthousiast om onze particuliere en zakelijke klanten de best mogelijke dienstverlening te bieden. Lokale betrokkenheid is onlosmakelijk met ons verbonden. Daarom ondersteunen wij het Bike Challange Festival Flevoland. Alle deelnemers veel fietsplezier!