Hieronder volgen de algemene voorwaarden van dit evenement

Bij inschrijving en acceptatie van het deelnamebewijs verklaart de deelnemer zich akkoord met de hieronder weergegeven Algemene Voorwaarden:

 1. De Omloop Flevoland wordt gehouden onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Het wielersportreglement van de NTFU (downloadbaar) van deze sportbond is op dit evenement van toepassing. Aanvullend op dit wielersportreglement zijn de onderstaande regels van toepassing.
 2. Een deelnamebewijs is pas definitief geldig nadat het volledige verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan. Het deelnamebewijs wordt bij voorinschrijving per mail verstuurd. Bij bedrijfsinschrijving wordt dit aan de contactpersoon gezonden. Indien daginschrijving mogelijk wordt gemaakt, moet een startkaart worden ingevuld of een NTFU-kaart (scan&go) worden getoond.
 3. Na het incasseren/ontvangen van het inschrijfgeld wordt geen restitutie van inschrijfgeld verleend bij verhindering of afmelding tot deelname dan wel een door de overheid opgelegde afgelasting. 
 4. Restitutie van inschrijfgeld kan worden geclaimd indien de organisatie niet voldoet aan de eisen welke worden gesteld aan een “extra goed geregeld” toertocht volgens de NTFU beoordeling.
 5. Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
 6. Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 7. De deelnemer verklaart dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 8. De deelnemer verklaart zich akkoord met het openbaar maken van actiefoto’s, die op plaatsen langs de route en met instemming van de organisatie worden gemaakt.
 9. Gedurende de gehele toertocht is het dragen van een fietshelm verplicht.
 10. De kosten medische en logistieke bijstand zullen worden verhaald, als blijkt dat de deelnemer tijdens een ongeval geen helm droeg.
 11. Het karakter van het evenement is geen wedstrijd maar een toeristische prestatietocht. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 12. De deelnemer dient zich te gedragen als alle andere weggebruikers en neemt geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Het is verboden om afval achter te laten op de weg of in het bos.
 13. De deelnemer houdt zich aan de gedragsregels voor deelnemers aan wielersportevenementen van Toerclub Flevoland.
 14. De deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie (verkeersregelaars) opvolgen.
 15. De deelnemer verklaart zich akkoord met het verstrekken van zijn of haar persoonlijke gegevens op basis van het stuurbordnummer aan de politie, vergunningsverleners en de organisatie, in het geval van geconstateerd overtreden van de regels of wangedrag.
 16. Bij inschrijving verklaart de de deelnemer zich akkoord met het ontvangen van de Omloop-nieuwsbrief per email.
 17. Bij overtreding van de regels of wangedrag houdt de organisatie zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Omloop Flevoland in 2023 en in de jaren daarna.
 18. Er mogen geen flyers worden verspreid op de parkeerterreinen ed.
 19. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.