Geslaagde parcoursverkenning Omloop Flevoland

Mede als gevolg van het mooie voorjaarsweer hebben de organisatoren van de Omloop Flevoland ‘het stuur in handen genomen’ en in duo’s verschillende trajecten van het gevarieerde parcours verkend. Alles lag er ‘goed bij’.

Hoewel het op dit moment nog niet duidelijk is of de Rabobank Omloop Flevoland ook daadwerkelijk kan doorgaan, ligt het draaiboek al klaar. We zijn k hoopvol gestemd en zien voldoende mogelijkheden. Met in achtneming van de coronamaatregelen is de Omloop Flevoland coronaproof te organiseren. Flevoland heeft de ruimte. Die ‘ruimte’ is door de samenwerking met FRTC Almere beduidend groter geworden. Daarnaast kunnen een verplichte voorinschrijving en tijdsloten een belangrijke bijdrage leveren aan een geslaagd fietsevenement.